Bakgrund

Segeljakten Alanta är en förening som grundats ur drömmen att återskapa en jakt från Ålands skärgård. Ursprungligen var målsättningen att hitta en intressant förlaga, och återskapa den så långt som praktiskt möjligt. Efterforskningarna gav dock inga resultat; den en gång så vanliga båttypen har knappt dokumenterats. De enda förlagor som finns är de fall när jakter erbjudits till staten, och med anledning av någon sorts ”anbudsförfarande” mätts och ritats upp. Några sådana ritningar och protokoll finns i Postmuseum, Tullmuseum och Nationalarkivet.

Tack vare de svårigheterna ändrades projektets fokus. Föreningen kommer nu att bedriva betydligt mera forskning än vad som var tänkt från början, för att på alla möjliga sätt kunna återskapa den åländska jakten och redogöra för dess utveckling fram till den kända formen som jakterna antagit i slutet av 1800-talet.

I princip kan man anta att jakterna utvecklades från storbåtarna, som sakteliga blev kajutbåtar som riggades om och måste blivit mera sjödugliga för att ta sig an resorna till Reval och Riga som finns dokumenterade i skrift. Mera om historien (allt eftersom forskningen fortskrider) kan du läsa på sidan ”Ålands Jakter”.

Jakten kommer att byggas ca 14 meter lång och 4 meter bred. Den kommer att vara däckad och ha övernattningsmöjligheter för ett mindre sällskap. Bygget kommer att ske på traditionellt åländskt vis helt i furu, och på klink utan mallar. Byggteknikerna kommer att dokumenteras noggrant i bild, film och text. Vi hoppas utnyttja expertisen hos de få kvarvarande mästarna och föra deras kunnande åtminstone delvis vidare till oss och eftervärlden.

Det kommer under byggets gång att finnas möjligheter att besöka varvet (Sjökvarteret i Mariehamn) vid flera tillfällen för att se vad som pågår. Förhoppningsvis börjar vi med kölsträckning under tidiga sommaren 2018, för att kunna sjösätta sommaren 2019 och sedan färdigställa jakten på vattnet.

Det finns flera sätt att stöda föreningen, läs mera på sidan ”Stöd oss”.

Dela med dig!